Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

annexe
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximativement)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
biblio. (bibliographie)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
env. (environ)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapitre)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (colonne)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
éd. (édition)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemple)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
spéc. (spécialement)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
c.-à-d. (c'est-à-dire)
adică
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluant)
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
préf. (préface)
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
éd. (édité par)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revu par)
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
réimp. (réimpression)
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (traduit par)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang