Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

annexe
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximativement)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
biblio. (bibliographie)
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
env. (environ)
cerca
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapitre)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (colonne)
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
éd. (édition)
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemple)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
spéc. (spécialement)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
c.-à-d. (c'est-à-dire)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluant)
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
préf. (préface)
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
éd. (édité par)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revu par)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
réimp. (réimpression)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (traduit par)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang