Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

annexe
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximativement)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
biblio. (bibliographie)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
env. (environ)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapitre)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (colonne)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
éd. (édition)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ex. (exemple)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
spéc. (spécialement)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
c.-à-d. (c'est-à-dire)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
incl. (incluant)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
préf. (préface)
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
éd. (édité par)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revu par)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
réimp. (réimpression)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (traduit par)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang