Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

Liitteet
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
n. (noin)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
Bibliografia
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
n. (noin)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
kpl (kappale)
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
Pylväs
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
Väitöskirja
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
toim. (toimittanut)
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
esim. (esimerkiksi)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
erityisesti
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
jne. (ja niin edelleen)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
kaavio
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
eli
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
mukaanlukien
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
huom. (huomautus)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
s. (sivu)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
sivut
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
esipuhe
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
julk. (julkaissut)
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
muok. (muokannut)
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
lisäpainos
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
kääntänyt
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volyymi)
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang