Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apendico)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
proks. (proksimume)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliografio)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ĉi. (ĉirkaŭ)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
ĉa. (ĉapitro)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolono)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertacio)
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (eldonita de)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ekz. (ekzemplo)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
prec. (precipe)
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
ktp. (kaj tiel plu)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figuro)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
t.e. (tio estas)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
ink. (inkluzive)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (notu bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (paĝo)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pj. (paĝoj)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaco)
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
eld. (eldonita de)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviziita de)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rep. (represo)
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradukita de)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumo)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang