Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ap. (apendico)
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
proks. (proksimume)
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliografio)
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ĉi. (ĉirkaŭ)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
ĉa. (ĉapitro)
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kol. (kolono)
kolom
Verticaal deel van een tabel
dis. (disertacio)
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (eldonita de)
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
ekz. (ekzemplo)
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
prec. (precipe)
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
ktp. (kaj tiel plu)
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figuro)
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
t.e. (tio estas)
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
ink. (inkluzive)
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (notu bene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (paĝo)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pj. (paĝoj)
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (prefaco)
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
eld. (eldonita de)
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (reviziita de)
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rep. (represo)
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trad. (tradukita de)
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volumo)
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang