Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliography)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edited by)
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
esp. (especially)
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
yani
Ontwikkeling van een idee
incl. (including)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (preface)
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub. (published by)
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revised by)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt. (reprint)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (translated by)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang