Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliography)
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edited by)
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
esp. (especially)
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
incl. (including)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (preface)
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub. (published by)
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revised by)
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt. (reprint)
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (translated by)
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang