Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliography)
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
およそ
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edited by)
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
esp. (especially)
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
すなわち
Ontwikkeling van een idee
incl. (including)
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (preface)
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub. (published by)
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revised by)
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt. (reprint)
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (translated by)
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang