Esperanto | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ap. (apendico)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
proks. (proksimume)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliography)
bibliog. (bibliografio)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
ĉa. (ĉapitro)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
kol. (kolono)
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
dis. (disertacio)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edited by)
ed. (eldonita de)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
ekz. (ekzemplo)
Noemen van een voorbeeld
esp. (especially)
prec. (precipe)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
ktp. (kaj tiel plu)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
fig. (figuro)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
t.e. (tio estas)
Ontwikkeling van een idee
incl. (including)
ink. (inkluzive)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
p. (paĝo)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
pj. (paĝoj)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (preface)
pref. (prefaco)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub. (published by)
eld. (eldonita de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revised by)
rev. (reviziita de)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt. (reprint)
rep. (represo)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (translated by)
trad. (tradukita de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
vol. (volumo)
Beschrijving van een bepaalde jaargang