Arabisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app. (appendix)
ملحق
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx. (approximately)
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog. (bibliography)
الببليوغرافيا
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (circa)
حوالي
Schatting van een hoeveelheid
ch. (chapter)
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col. (column)
عمود
Verticaal deel van een tabel
diss. (dissertation)
أطروحة
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed. (edited by)
التحرير
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g. (exempli gratia)
مثلا
Noemen van een voorbeeld
esp. (especially)
خاصّةً
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc. (et cetera)
إلخ. (إلى آخره)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figure)
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e. (id est)
يعني
Ontwikkeling van een idee
incl. (including)
بما في ذلك
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B. (nota bene)
تنبيه
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p. (page)
ًص. (صفحة)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp. (pages)
صفحات
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref. (preface)
مقدمة
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub. (published by)
الناشر
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev. (revised by)
راجعه
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt. (reprint)
إعادة الطباعة
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans. (translated by)
ترجمة
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol. (volume)
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang