Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bilag
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (cirka)
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografi
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
afsnit
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolonne
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
afhandling
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
redigeret af
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
f.eks. (for eksempel)
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
især
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figur)
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
dvs. (det vil sige)
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
NB (notabene)
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
side
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sider)
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
indledning
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
udgivet af
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revideret af
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
genoptryk
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
oversat af
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
bind
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang