Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bilag
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (cirka)
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografi
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
afsnit
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolonne
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
afhandling
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
redigeret af
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
f.eks. (for eksempel)
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
især
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
osv. (og så videre)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figur)
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
dvs. (det vil sige)
yani
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
NB (notabene)
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
side
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sider)
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
indledning
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
udgivet af
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revideret af
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
genoptryk
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
oversat af
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
bind
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang