Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bilag
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (cirka)
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografi
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
afsnit
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolonne
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
afhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
redigeret af
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
f.eks. (for eksempel)
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
især
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
osv. (og så videre)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figur)
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
dvs. (det vil sige)
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
NB (notabene)
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
side
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sider)
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
indledning
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
udgivet af
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revideret af
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
genoptryk
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
oversat af
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
bind
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang