Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bilag
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (cirka)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografi
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
afsnit
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolonne
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
afhandling
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
redigeret af
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
f.eks. (for eksempel)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
især
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
osv. (og så videre)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figur)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
dvs. (det vil sige)
adică
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
side
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sider)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
indledning
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
udgivet af
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revideret af
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
genoptryk
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
oversat af
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
bind
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang