Engels | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

bilag
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
ca. (cirka)
approx. (approximately)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliografi
bibliog. (bibliography)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca. (cirka)
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
afsnit
ch. (chapter)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
kolonne
col. (column)
Verticaal deel van een tabel
afhandling
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
redigeret af
ed. (edited by)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
f.eks. (for eksempel)
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
især
esp. (especially)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
osv. (og så videre)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig. (figur)
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
dvs. (det vil sige)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Toevoeging van iets aan een lijst
NB (notabene)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
side
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
s. (sider)
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
indledning
pref. (preface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
udgivet af
pub. (published by)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
revideret af
rev. (revised by)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
genoptryk
rpt. (reprint)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
oversat af
trans. (translated by)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
bind
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang