Thai | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
(ภาคผนวก)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
ประมาณ
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
บรรณานุกรม
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
ประมาณ
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
บท
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
คอลัมน์
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
ปริญญานิพนธ์
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
แก้ไขโดย
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
ตัวอย่างเช่น
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
โดยเฉพาะ
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
และอื่นๆอีกมากมาย
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
ตัวเลข
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
กล่าวคือ
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
ประกอบไปด้วย
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
หมายเหตุ
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
หน้า
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
หน้า
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
คำนำ
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
ตีพิมพ์โดย
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
ทบทวนโดย
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
แปลโดย
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
ระดับ
Beschrijving van een bepaalde jaargang