Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang