Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
adică
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang