Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
cerca
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang