Hindi | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
परिशिष्ट
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
लगभग
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
ग्रंथ सूची
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
लगभग
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
अध्याय
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
स्तंभ
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
व्याख्यान
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
संपादक
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
उदाहरण
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
विशेषतः
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
आदि.
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
आकृ.
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
जो है कि...
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
सहित
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
ख़ासकर
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
अगला
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
अगला पन्ना
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
प्रस्तावना
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
प्रकाशन
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
पुनरीक्षित
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
पुनर्मुद्रण
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
अनुवादक
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
विभाग
Beschrijving van een bepaalde jaargang