Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
στήλη
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang