Frans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

app.(附录)
annexe
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
approx.(大约)
approx. (approximativement)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
bibliog.(引用来源)
biblio. (bibliographie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
ca.(大约)
env. (environ)
Schatting van een hoeveelheid
ch.(章)
ch. (chapitre)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
col.(柱)
col. (colonne)
Verticaal deel van een tabel
diss.(论文)
diss. (dissertation)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
ed.(编辑)
éd. (édition)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
e.g.(例如)
ex. (exemple)
Noemen van een voorbeeld
esp.(尤其是)
spéc. (spécialement)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
etc.(等等)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
fig.(图表)
fig. (figure)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
i.e.(既)
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Ontwikkeling van een idee
incl.(包括)
incl. (incluant)
Toevoeging van iets aan een lijst
N.B.(注意)
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
p.(页)
p. (page)
Eén enkele pagina van een werkstuk
pp.(页)
pp. (pages)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
pref.(前言)
préf. (préface)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
pub.(由...出版)
éd. (édité par)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
rev.(由...修改)
rev. (revu par)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
rpt.(转载)
réimp. (réimpression)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
trans.(由...翻译)
trad. (traduit par)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
vol.(卷)
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang