Zweeds | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
Appendix
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
ung. (ungefär)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
ca. (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
kap. (kapitel)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
Kolumn
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
Doktorsavhandling
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
red. (redigerad av)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
t.ex. (till exempel)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
särskilt
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
figur
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
d.v.s. (det vill säga)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
inkl. (inklusive)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
obs (observera)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
s. (sida)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
s. (sidor)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
förord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
publicerad av
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
rev. (reviderad av)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
omtryck/nytryck
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
övers. (översättning)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol. (volym)
Beschrijving van een bepaalde jaargang