Turks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
ek
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
tahmini/ yaklaşık
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
Bibliyografi/ Kaynakça
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
aşağı yukarı/ takribi
Schatting van een hoeveelheid
فصل
Bölüm/ ünite
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
kol. (kolon)/ sütun
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
tarafından düzeltildi
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
ör./örn. (örneğin)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
özellikle
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig. (figür)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
yani
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
kapsar/ dahil
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
d.e. (dikkat edilecek)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
s. (sayfa)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
sayfalar
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
önsöz/ giriş
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
yay. (yayımlandı)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
böl. (bölüm)
Beschrijving van een bepaalde jaargang