Tsjechisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
- (příloha)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
přibl. (přibližně)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
lit. (literatura)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
cca (cirka)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
kap. (kapitola)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
- (sloupec)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
dis. (disertace, disertační práce)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
edit. (editována kým)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
např. (například)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
zejm. (zejména)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
atd. (a tak dále)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
obr. (obrázek)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
tj. (to jest)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
vč. (včetně)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
Pozn. (poznámka)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
str. (strana)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
str. (strany)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
- (předmluva)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
publ. (publikováno kým)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
rev. (revidováno kým)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
dot. (dotisk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
přel. (přeloženo kým)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
obj. (objem)
Beschrijving van een bepaalde jaargang