Spaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
ap. (apéndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografía)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
circ. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
col. (columna)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
disertación
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
editado por
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
p. ej. (por ejemplo)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc. (etcétera)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
es decir,...
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
incl.
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
Prefacio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
publicado por
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
reedición / nueva edición / reimpresión
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
traducido por
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
t.
Beschrijving van een bepaalde jaargang