Russisch | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
прил. (приложения)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
прибл. (приблизительно)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
библ. (библиография)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
ca. (circa -ровно)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
гл. (глава)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
кол. (колонка)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
дисс. (дисертация)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
ред. (редактор ...)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
н/р (на пример)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
особенно (особенно)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
и т.д. (и так далее)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
рис. (рисунок)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
т.е. (то есть)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
вкл. (включая)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
стр. (страница)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
стр-ы. (страницы)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
прол. (пролог)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
изд. (издательство)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
ред. (просмотрено...)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
обр. (в обработке...)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
trans. (перевод ...)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol. (volume - ценность)
Beschrijving van een bepaalde jaargang