Roemeens | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
app. (appendix)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
aprox. (aproximativ)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
Bibliografie - nu se prescurtează
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
cca (circa)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
cap. (capitol)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
col. (coloană)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
Disertaţie - nu se abreviază
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
n.t. (nota traducătorului)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
ex. (exemplu)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
adică
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
inclusiv - nu se abreviază
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p./pg. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp. (paginile)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
pref. (prefaţă)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
ed. (editat de)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
red. (redactor)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
reed. (reeditarea)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
trad. (tradusă de)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol. (volumul/tomul)
Beschrijving van een bepaalde jaargang