Portugees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
aprox. (aproximadamente)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
bibliogr. (bibliografia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
cerca
Schatting van een hoeveelheid
فصل
cap. (capítulo)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
col. (coluna)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
dissertação
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
ed. (edição)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
p.ex. (por exemplo)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
especialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
i.e. (id est)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
incluindo
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p. (página)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp. (páginas)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
prefácio
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
E. (editor)
EE. (editores)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
revisado por
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
reimpresso
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
Trad. (tradução)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang