Nederlands | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
bijl. (bijlage)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
ong. (ongeveer)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
bibl. (bibliografie)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
hst. (hoofdstuk)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
kolom
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
dissertatie
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
bew. (bewerkt door)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
bijv. (bijvoorbeeld)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
bijz. (bijzonder)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
enz. (enzovoort)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
afb. (afbeelding)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
d.w.z (dat wil zeggen)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
incl. (inclusief)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp. (pagina´s)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
voorwoord
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
uitg. (uitgegeven door)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
herz. (herzien)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
herdr. (herdruk)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
vertaald door
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
jg. (jaargang)
Beschrijving van een bepaalde jaargang