Japans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
別表
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
参考文献一覧
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
およそ
Schatting van een hoeveelheid
فصل
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
学位論文
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
編さん
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
特に
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc.
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
すなわち
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
含めて
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
注意
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p.(ページ)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp.(ページ 複数)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
序論
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
(人物名)出版
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
(人物名)編
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
再版
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
(人物名)訳
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
Beschrijving van een bepaalde jaargang