Italiaans | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
Appendice
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
ca. (circa)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
Bibliografia
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
ca. (circa)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
Colonna
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
Dissertazione di laurea
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
A cura di
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
Specialmente
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig. (figura)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
i.e. (id est)/cioè
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
incl. (incluso)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B. (nota bene)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp. (pagine)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
Pubblicato da
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
Tradotta da
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol. (volume)
Beschrijving van een bepaalde jaargang