Hongaars | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
függ. (függelék)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
kb. (körülbelül)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
bibliog. (bibliográfia)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
kb. (körülbelül)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
fej. (fejezet)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
oszl. (oszlop)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
dissz. (disszertáció)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
szerk. (szerkesztette X)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
pl. (például)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
kül. (különösen)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
stb. (és így tovább)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
ábr. (ábra)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
azaz/vagyis/következtetésképpen
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
beleértve
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
o./old. (oldal)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
o./old. (oldal/oldalak)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
Előszó
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
kiad. (kiadta X/kiadó)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
Átdolgozta X
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
Utánnyomás
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
ford. (fordította X)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
köt. (kötet)
Beschrijving van een bepaalde jaargang