Grieks | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
παρ. (παράρτημα)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
περ. (κατά προσέγγιση)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
περ. (περίπου)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
κεφ. (κεφάλαιο)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
στήλη
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
διατριβή
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
επιμ. (επιμέλεια)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
ειδ. (ειδικά)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
κτλ. (και τα λοιπά)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
Σχ. (Σχήμα)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
δηλαδή,...
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
σημ. (σημείωση)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
σελ. (σελίδα)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
σελ. (σελίδες)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
Προτ. (πρόλογος)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
δημοσιεύθηκε από
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
ανατύπωση
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
μεταφράστηκε από
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
τομ. (τόμος)
Beschrijving van een bepaalde jaargang