Chinees | Uitdrukkingen - Academisch schrijven | Afkortingen

Afkortingen - Academische afkortingen

ملحق
app.(附录)
Bijlage met voor het werkstuk relevante documenten
تقريبا
approx.(大约)
Gebruikt bij onbekende hoeveelheid
الببليوغرافيا
bibliog.(引用来源)
Lijst met geraadpleegde bronnen
حوالي
ca.(大约)
Schatting van een hoeveelheid
فصل
ch.(章)
Afgesloten paragraaf van een werkstuk
عمود
col.(柱)
Verticaal deel van een tabel
أطروحة
diss.(论文)
Een volledige studie over een bepaald onderwerp
التحرير
ed.(编辑)
Gebruikt bij een verandering van een werkstuk door een derde persoon
مثلا
e.g.(例如)
Noemen van een voorbeeld
خاصّةً
esp.(尤其是)
Gebruikt bij een precieze definitie van iets
إلخ. (إلى آخره)
etc.(等等)
Opsomming van een eindeloze lijst
شكل
fig.(图表)
Grafische voorstelling als bijdrage in een werkstuk
يعني
i.e.(既)
Ontwikkeling van een idee
بما في ذلك
incl.(包括)
Toevoeging van iets aan een lijst
تنبيه
N.B.(注意)
Aanwijzing voor een persoon om bijzonder te letten op iets
ًص. (صفحة)
p.(页)
Eén enkele pagina van een werkstuk
صفحات
pp.(页)
Een reeks van pagina´s van een werkstuk
مقدمة
pref.(前言)
Korte tekst met achtergrondinformatie bij een werkstuk
الناشر
pub.(由...出版)
Benoeming van de uitgever van een werkstuk
راجعه
rev.(由...修改)
Kleine verandering van een werkstuk door een derde persoon, om het werkstuk nog relevanter te maken voor een bepaalde doelgroep
إعادة الطباعة
rpt.(转载)
Geen originele versie van een werkstuk, maar een kopie
ترجمة
trans.(由...翻译)
Gebruikt bij de vertaling van een werkstuk in een andere taal
مجلد
vol.(卷)
Beschrijving van een bepaalde jaargang