Vragende voornaamwoorden

Net als het Nederlands heeft Engels vragende voornaamwoorden. Deze worden gebruikt om vragen te stellen. Er zijn vijf vragende voornaamwoorden in het Engels: what (wat), which (welke), who (wie), whom (wie) en whose (van wie).

What

'What' betekent 'wat'.

 • What did you say? - Wat zei je?
 • What did she hear? - Wat heeft ze gehoord?
Let op: net als 'what' kan 'which' kan ook gecombineerd worden met een zelfstandig naamwoord, al is het technisch gezien dan géén vragend voornaamwoord meer, maar een bijvoegelijk naamwoord.
 • What colour is your favourite - Wat is je favoriete kleur?
 • What ice cream do you want? - Wat voor ijs wil je?

Which

'Which' betekent 'welke'. Het kan alleen gebruikt worden voor een keuze uit twee of meer dingen die al genoemd zijn, anders gebruik je 'what'.

 • Which do you like the best? - Welke vind je het beste?
 • Which is the older? - Welke is ouder?
 • Which player is the best? - Welke speller is het beste?
 • Which flavour do you want, banana or strawberry? - Welke smaak wil je, banana of aardbei?

Who

'Who' betekent 'wie'. Het wordt gebruikt als 'wie' onderwerp van de zin is.

 • Who did you meet? - Met wie had je afgesproken?
 • Who did you message? - Naar wie stuurde je een berichtje?
 • Who did she call? - Wie belde ze?

Whom

'Whom' betekent 'wie'. In het gesproken Engels wordt 'whom' vrijwel nooit gebruikt, omdat het veel te formeel is. In het geschreven Engels wordt 'whom' gebruikt voor het lijdend voorwerp, maar veel vaker wordt de 'm' ook in het geschreven Engels weggelaten.

'Whom' wordt vaak gebruikt in combinatie met een voorzetsel, al hoeft dit voorzetsel niet altijd direct voor 'whom' te staan, zoals het eerste voorbeeld laat zien.

 • Whom do I talk to? - Met wie spreek ik?
 • With whom did you dance? - Met wie heb je gedanst?
 • To whom did he sell it? - Aan wie verkocht hij het?

Whos

'Whose' betekent 'van wie'.

 • Whose shoes are those? - Van wie zijn die schoenen?
 • Whose drink is this? - Van wie is dit drankje?
 • Whose did they play? - Van wie draaiden ze?