Voorzetsels van plaats

Net als het Nederlands heeft Engels voorzetsels of prepositions om relaties aan te duiden. Deze voorzetsels zijn onder te verdelen in drie categorieën: voorzetsels van plaats, van tijd en van beweging.

Voorzetsels van plaats

Voor sommige uitdrukkingen bestaan er vaste voorzetselcombinaties.

At wordt gebruikt voor nummers en gebouwen:
 • At number 7 - Op huisnummer 7
 • At the hospital - In het ziekenhuis
 • At work - Op het werk
On gebruik je voor straten en oppervlaktes:
 • On the highway - Op de snelweg
 • On the water - Op het water
 • On High Street - In High Street
 • On the radio - Op de radio
In wordt gebruikt voor geografiche plaatsen en ruimtes:
 • In Leiden - In Leiden
 • In Zeeland - In Zeeland
 • In the Netherlands - In Nederland
 • In Europe - In Europa
 • In the room - In de kamer
 • In your hand - In jouw hand
 • In the club - In de club
Andere voorzetsels die ook gebruikt worden om tijd aan te duiden:
 • Above the door - Boven de deur
 • Below the bell - Onder de bel
 • Over the chair - Over de stoel
 • Under the desk - Onder het bureau
 • Among students - Onder de studenten
 • Between the windows - Tussen de ramen
 • Beside the stable - Naast de stal
 • Next to the computer - Naast de computer
 • In front of the park - Voor het park
 • Behind the curtain - Achter het gordijn
 • With her daughter - Met haar dochter
 • In the middle of the movie - Midden in de film
 • I study English at university - Ik studier Engels aan de universiteit
 • The car is in front of the house - De auto staat voor het huis
 • There is a great movie on tv - Er is een geweldige film op tv

Voorzetsels van tijd

At gebruik je altijd als het gaat om een specifieke tijd:
 • At eight o'clock - Om acht uur
 • At 15.34 - Om 15.34
On gebruik je altijd bij data en dagen:
 • On January, 1 - Op 1 januari
 • On Monday - Op maandag
 • On Tuesdays - Op dinsdagen
In gebruik je voor periodes:
 • In the evening - 's avonds
 • In the winter - In de winter
 • In December - In december
 • In 2003 - In 2003
Andere voorzetsels die ook gebruikt worden om tijd aan te duiden:
 • After 10 years - Na 10 jaar
 • Before Sunday - Voor zondag
 • For a month - Voor een maand
 • From December - Vanaf december
 • Around five o'clock - Rond vijf uur
 • By five o'clock - Tegen vijf uur
 • Since 2010 - Sinds 2010
 • During the spring - Gedurende de lente
 • Till the morning - Tot de morgen
 • Until the morning - Tot de morgen
 • From 3 to 5 - Van 3 tot 5
 • You have until tonight to finish this task - Je hebt tot vanavond om deze taak af te maken
 • From January onwards we will have a new colleague - Vanaf januari hebben we een nieuwe collega
 • I will pick you up at three o'clock - Ik haal je op om drie uur
 • She will come by around seven o'clock - Ze komt langs rond zeven uur

Voorzetsels van beweging

At gebruik je altijd als het gaat om een specifieke tijd:
 • At eight o'clock - Om acht uur
 • At 15.34 - Om 15.34
On gebruik je altijd bij data en dagen:
 • On January, 1 - Op 1 januari
 • On Monday - Op maandag
 • On Tuesdays - Op dinsdagen
In gebruik je voor periodes:
 • In the evening - 's avonds
 • In the winter - In de winter
 • In December - In december
 • In 2003 - In 2003
Andere voorzetsels die ook gebruikt worden om tijd aan te duiden:
 • After 10 years - Na 10 jaar
 • Before Sunday - Voor zondag
 • For a month - Voor een maand
 • From December - Vanaf december
 • Around five o'clock - Rond vijf uur
 • By five o'clock - Tegen vijf uur
 • Since 2010 - Sinds 2010
 • During the spring - Gedurende de lente
 • Till the morning - Tot de morgen
 • Until the morning - Tot de morgen
 • From 3 to 5 - Van 3 tot 5
 • You have until tonight to finish this task - Je hebt tot vanavond om deze taak af te maken
 • From January onwards we will have a new colleague - Vanaf januari hebben we een nieuwe collega
 • I will pick you up at three o'clock - Ik haal je op om drie uur
 • She will come by around seven o'clock - Ze komt langs rond zeven uur

Voorzetsels van beweging

 • Look at - Kijken naar
 • Drive by - Langsrijden
 • Come from - Komen uit/van
 • Bump into - Tegenkomen
 • Walk on - Doorlopen
 • Hold onto - Vasthouden
 • Switch off - Uitschakelen
 • Get out of - Weggaan

De precieze betekenis van een werkwoord hangt af van de combinatie. 'on' betekent bijvoorbeeld niet atijd alleen maar 'door', maar soms ook 'op'.