Verleden tijd (VT) in het Engels

De verleden tijd in het Engels is onder te verdelen in drie verschillende tijden: de past simple, de past continuous en de past perfect.

Past Simple

De past simple wordt gebruikt voor iets dat in het verleden is gebeurd, maar nu voorbij is: ik werkte, ik praatte. De past simple wordt gevormd door aan de infinitief -ed toe te voegen.

To walk (lopen) To laugh (lachen) To talk (praten)
I walked I laughed I talked
You walked You laughed You talked
He/she/it walked He/she/it laughed He/she/it talked
We walked We laughed We talked
You walked You laughed You talked
They walked They laughed They talked
 • I walked on the beach - ik liep over het strand
 • She talked about movies - zij praatte over films
 • They laughed out loud - zij lachten hardop
Exceptions (uitzonderingen)
 • Engels kent veel onregelmatige werkwoorden: to drink - drank, to buy - bought, to sit - sat. In een latere les komen we hierop terug.

Past Continuous

De past continuous wordt gebruikt om aan te geven dat iets in het verleden al even aan de gang was: ik was aan het ... (werkwoord). De past continuous wordt gevormd door een vorm van to be in de verleden tijd te combineren met de infinitief + 'ing'.

To work (werken) To ride (rijden) To party (feesten)
I was working I was riding I was partying
You were working You were riding You were partying
He/she/it was working He/she/it was riding He/she/it was partying
We were working We were riding We were partying
You were working You were are riding You were partying
They were working They were riding They were partying

Als een werkwoord op een klinker eindigt dan verliest het deze laatste klinker.

To cycle (fietsen) To drive (autorijden) To dance (dansen)
I was cycling I was driving I was dancing
You were cycling You were driving You were dancing
He/she/it was cycling He/she/it was driving He/she/it was dancing
We were cycling We were driving We were dancing
You were cycling You were driving You were dancing
They were cycling They were driving They were dancing
 • I was working in the shop - ik was aan het werk in de winkel
 • She was partying - zij was aan het feesten
 • We were cycling to the mill - wij waren aan het fietsen naar de molen
 • They were dancing salsa - zij waren salsa aan het dansen

Past Perfect

De past perfect geeft aan dat iets gebeurde voor een ander moment in de verleden tijd: ik had gewassen, ik had geschilderd. De past perfect heeft twee vormen: de past perfect simple en de past perfect continuous. Bij de past perfect continuous is de eerste gebeurtenis nog niet afgesloten als de tweede gebeurtenis plaatsvind, bij de past perfect simple is dat wel het geval.

De past perfect simple wordt gevormd door een vorm van to have in de verleden tijd te combineren met een voltooid deelwoord.
To wash (wassen) To paint (schilderen) To jump (springen)
I had washed I had painted I had jumped
You had washed You had painted You had jumped
He/she/it had washed He/she/it had painted He/she/it had jumped
We had washed We had painted We had jumped
You had washed You had painted You had jumped
They had washed They had painted They had jumped
 • I had just washed the towels, when... - ik had de handdoeken net gewassen, toen...
 • She had just painted the house, when... - zij had het huis net geschilderd, toen...
 • We had just jumped, when... - wij hadden net gesprongen, toen...
De past perfect continuous wordt gevormd door hier nog eens been aan toe te voegen: een vorm van to have in de verleden tijd + been + 'ing'.
To write (schrijven) To call (bellen) To clean (schoonmaken)
I had been writing I had been calling I had been cleaning
You had been writing You had been calling You had been cleaning
He/she/it had been writing He/she/it had been calling He/she/it had been cleaning
We had been writing We had been calling We had been cleaning
You had been writing You had been calling You had been cleaning
They had been writing They had been calling They had been cleaning
 • I had been watching movies for hours, when... - ik had al een aantal uur film gekeken, toen...
 • I had been waiting for hours, when... - ik had al een aantal uur gewacht, toen...
 • I had been cleaning for hours already, when... - ik had al een aantal uur schoongemaakt, toen...