Trappen van vergelijking

Met de trappen van vergelijking (degrees of comparison in het Engels) kunnen mensen, dieren of dingen met elkaar vergeleken worden.

De vergrotende trap

Als het bijvoegelijk naamwoord bestaat uit één lettergreep: de vergrotende trap wordt net als in het Nederlands gemaakt door -er achter het bijvoegelijk naamwoord te zetten.
 • Hij is langer dan zijn vader - He is taller than his father
 • Zij is rijker dan haar man - She is richer than her husband
 • Kim is ouder dan Anne - Kim is older than Anne
Als het bijvoegelijk naamwoord uit meer dan twee lettergrepen bestaat wordt de vergrotende trap gemaakt door 'more' voor het bijvoegelijk naamwoord te zetten.
 • Deze tas is duurder dan de andere - This bag is more expensive than the other
 • De appel is voedzamer dan de peer - The apple is more nutritious than the pear
 • Jongens zijn lawaaiieriger dan meisjes - Boys are more noisy than girls

De overtreffende trap

Als het bijvoegelijk naamwoord bestaat uit één lettergreep: de vergrotende trap wordt gemaakt door -est achter het bijvoegelijk naamwoord te zetten.
 • Hij is het slimst - He is the smartest
 • Dat varken is het dikst - That pig is the fattest
 • Dit is het schattigste kind - This is the cutest child
Als het bijvoegelijk naamwoord uit meer dan twee lettergrepen bestaat wordt de vergrotende trap gemaakt door 'most' voor het bijvoegelijk naamwoord te zetten.
 • Dit is de comfortabelste kamer - This is the most comfortable room
 • Hij is de irritanste presentator - He is the most annoying presenter
 • - Als een woord eindigt op een -y wordt dit een -ie in de vergrotende en overtreffende trap.
  • pretty - prettier - prettiest (mooi - mooier - mooist)
 • - Als een woord eindigt op -e komt hier alleen -r of -st achter in de vergrotende en overtreffende trap.
  • nice - nicer - nicest (aardig - aardiger - aardigst)
 • - In sommige gevallen wordt de laatste medeklinker verdubbeld.
  • tall - taller- tallest (groot - groter - grootst)
 • - Bijvoegelijke naamwoorden op twee lettergrepen

Bijvoegelijke naamwoorden op twee lettergrepen

Als het bijvoegelijk naamwoord uit twee lettergrepen bestaat komen allebei de versies voor.

Bijvoegelijke naamwoorden die eindigen op -ful of -re volgen het patroon van de drielettergrepige bijvoegelijke naamwoorden. Bijvoegelijke naamwoorden die eindigen op -er, -y of -ie krijgen -er en -est, net als de éénlettergrepige bijvoegelijke naamwoorden:
Bijv. Naamwoord Vergrotende trap Overtreffende trap Vertaling
Clever Cleverer Cleverest Slim
Cheerful More cheerful Most cheerful Vrolijk

Overige tweeletterige bijvoegelijke naamwoorden:
 • Als de klemtoon op de eerste lettergreep valt: more en most
 • Als de klemtoon op de tweede lettergreep valt: -er en -est
Bijv. Naamwoord Vergrotende trap Overtreffende trap Vertaling
Famous More famous Most famous Beroemd

Exceptions (uitzonderingen)

Er zijn een aantal onregelmatige trappen van vergelijking

Little Less Least Weinig
Much More Most Veel
Many More Most Veel
Good Better Best Goed
Bad Worse Worst Slecht
Far Farther Farthest Ver
Far Further Furthest Ver
Old Elder Eldest Oud