Tellen

Tellen in het Engels is betrekkelijk makkelijk als je de getallen 1 t/m 20 en de tientallen kent. Kijk zelf maar!

0 t/m 20

0 Zero/Nil Nul
1 One Een
2 Two Twee
3 Three Drie
4 Four Vier
5 Five Vijf
6 Six Zes
7 Seven Zeven
8 Eight Acht
9 Nine Negen
10 Ten Tien
11 Eleven Elf
12 Twelve Twaalf
13 Thirteen Dertien
14 Fourteen Veertien
15 Fifteen Vijftien
16 Sixteen Zestien
17 Seventeen Zeventien
18 Eighteen Achttien
19 Nineteen Negentien
20 Twenty Twintig

Tientallen

30 Thirty Dertig
40 Forty Veertig
50 fifty Vijftig
60 Sixty Zestig
70 Seventy Zeventig
80 Eighty Tachtig
90 Ninety Negentig
100 One hundred Honderd

20 t/m 100

De rest van de getallen zijn eigenlijk heel simpel: je noemt eerst het tiental en daarna het nummer:
21 Twenty-one Eenentwintig
22 Twenty-two Tweeentwintig
23 Twenty-three Drieentwintig
24 Twenty-four Vierentwintig
25 Twenty-five Vijfentwintig
26 Twenty-six Zesentwintig
27 Twenty-seven Zevenentwintig
28 Twenty-eight Achtentwintig
29 Twenty-nine Nengenentwintig
En zo verder
41 Forty-one Eenenveertig
72 Seventy-two Tweezeventig
91 Ninety-one Eenennegentig

100 t/m 1000

Voor de getallen tussen de 100 en de 1000 werkt het niet anders: je noemt eerst het hondertal en daarna het nummer.
200 Two hundred Tweehonderd
300 Three hundred Driehonderd
530 Five hundred thirty Vijfhonderddertig
531 Five hundred thirty-one Vijfhonderdeenendertig

Andere belangrijke getallen

1000 Thousand Duizend
2000 Two thousand Tweeduizend
1.000.000 Million Miljoen
2.000.000 Two million Twee miljoen
1.000.000.000 Billion Miljard
2.000.000.000 Two billion Twee miljard
1.000.000.000.000 Trillion Biljoen
2.000.000.000.000 Two trillion Twee biljoen
  • I am fourteen years old - Ik ben veertien jaar
  • My grandmother lives 200 miles away - Mijn oma woont tweehonderd mijl verderop
  • I run five km every Sunday - Ik ren elke zondag vijf km
  • She has thirteen siblings - Zij heeft dertien broertjes en zusjes