(Hulp)werkwoorden: 'may', 'might' en 'must'

Om Engelse zinnen te maken zijn hulpwerkwoorden heel belangrijk. Zonder hulpwerkwoorden kun je maar twee soorten zinnen maken: de tegenwoordige (present simple) en de verleden tijd (past simple):
 • He drinks tea with lemon - Hij drinkt thee met citroen
 • They walked in the park - Zij liepen in het park

De dingen die je hiermee kunt zeggen zijn vrij beperkt. Gelukkig zijn er ook nog hulpwerkwoorden, waarmee je bijvoorbeeld aan kunt geven dat je in de toekomst thee met citroen zal drinken, of dat je net in het park aan het lopen was toen iets gebeurde. Hulpwerkwoorden heb je ook nodig om vraagzinnen te maken, of juist om zinnen te ontkennen. Ten slotte kun je hulpwerkwoorden ook gebruiken om mogelijkheid, verplichting of toestemming uit te drukken.

De bekenissen van de drie hulpwerkwoorden 'may', 'might' en 'must' liggen dicht bij elkaar. Vooral 'may' en 'might' worden vaak door elkaar gebruikt. Je kunt deze twee hulpwerkwoorden vaak door elkaar vervangen. Bij 'must' ligt dat iets anders. In deze les leer je meer over de verschillen en overeenkomsten.

'May'

Toestemming

May' wordt gebruikt om op een formele manier om toestemming voor iets te vragen of te geven. Ook wordt 'may' gebruikt om toestemming te weerhouden, in combinatie met 'not'. Deze vorm komt in het gesproken Engels niet zoveel voor, omdat het nogal officieel is:
 • May I ask you for some advice? - Zou ik u om advies mogen vragen?
 • May I call you tomorrow? - Zou ik u morgen mogen bellen?
 • You may leave now - Je kunt nu gaan
 • You may not go yet - Je mag nog niet gaan

Mogelijkheid

Met 'may' kan men ook mogelijkheid uitdrukken, net zoals bijvoorbeeld met 'can' en 'could':
 • She may come tonight - Het zou kunnen dat ze vanavond komt
 • It may rain tomorrow - Het zou morgen kunnen regenen
In combinatie met 'have' kan dit ook mogelijkheid in het verleden uitdrukken:
 • She may have missed the train - Misschien heeft ze de trein gemist
 • He may have been bored - Misschien verveelde hij zich
In de wetenschap wordt 'may' ook gebruikt om aan aan te geven wat gewoonlijk in een bepaalde situatie gebeurd:
 • Dogs may get naughty when they are not trained properly - Honden kunnen ondeugend worden als ze niet goed getraind worden
 • Children may learn to speak multiple languages fluently when they are taught at an early age - Kinderen kunnen leren verschillende talen vloeiend te spreken als ze op jonge leeftijd onderwezen worden

Wensen

Ten slotte kan 'may' ook gebruikt worden om een wens uit te drukken.
 • May all your wishes come true! - Moge al je wensen uitkomen!
 • May they live happily ever after! - Moge ze nog lang en gelukkig leven!

'Might'

Mogelijkheid

'Might' suggeert een kleinere kans dan 'may'. In Amerikaans-Engels en in gesproken Engels komt 'might' vaker voor dan 'may'. In veel van de bovenstaande voorbeelden kun je 'may' makkelijk vervangen door 'might'. Alleen in het geval van de wensen gaat het vaak om vaste uitdrukkingen:
 • I might come tomorrow - Misschien kom ik morgen
 • He might still show up - Misschien komt hij nog
'Might' kan ook gebruikt worden als de verleden tijd van 'may', in combinatie met 'have':
 • He might have called when you were out - Misschien heeft hij gebeld toen jij weg was
 • I might have forgotten about this - Het zou kunnen dat ik het vergeten ben

'Must'

Noodzakelijkheid/Verplichting

'Must' wordt gebruikt om iets noodzakelijks of verplichts uit te drukken:
 • Everyone must have at least one day off - Iedereen moet ten minste één vrije dag hebben
 • I must finish this book before Sunday - Ik moet dit boek uithebben voor zondag
 • You must watch this movie - Je moet deze film zien
Deze vorm kan ook negatief zijn
 • I must not eat so much - Ik moet niet zoveel eten
 • You must not talk to me - Je moet niet tegen mij praten

Waarschijnlijkheid

Daarnaast wordt 'must' ook nog gebruikt om aan te geven dat iets zeker of heel waarschijnlijk is:
 • She must be a supermodel - Zij moet wel een supermodel zijn
 • Maria must have been joking - Maria moet een grap hebben gemaakt