Professionele vertalers één klik verwijderd

Nederlands-Engels vertaling voor "zoektocht"

 

"zoektocht" Engelse vertaling

Resultaten: 1-22 van 37

zoektocht {zelfstandig naamwoord}

zoektocht {de} (ook: opzoeking, doorzoeking, speurwerk, speurtocht)

search {znw.}

De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.

It cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.

En zo kwam ik tot een door paniek gedreven zoektocht naar de perfecte talenmethode.

And that set me on this panic driven search for the perfect language method.

De zoektocht naar moeilijk te veranderen verklaringen ligt aan de oorsprong van alle vooruitgang.

The search for hard-to-vary explanations is the origin of all progress.

Mijn zoektocht heeft me gebracht bij de oude Grieken en Romeinen.

And that search has led me to ancient Greece and ancient Rome.

Dat betekent dat de speelse zoektocht naar schoonheid, de eerste activiteit van de mens is genoemd.

That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.

zoektocht {de} (ook: speurwerk, speurtocht)

quest {znw.}

Een groot deel van mijn leven is een zoektocht om antwoorden te vinden op deze vragen.

Much of my life has been a quest to get some answers to these questions.

Deze zoektocht begon vier miljard jaar geleden op de planeet Aarde.

Now this quest started four billion years ago on planet Earth.

Ik zou haast zeggen dat het in zekere zin ging om een institutionele zoektocht.

I would say that, in a way, this was an institutional quest.

In zijn zoektocht om meer zoals ons te zijn heeft hij ons geholpen in te zien wat het is om mens te zijn..

In his quest to be more like us he helped us to see what it means to be human.

Dus hoe gaan we nu verder in onze zoektocht naar vreugde?

So how do we proceed in our quest for happiness?
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "zoektocht" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "zoektocht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Dat is de zoektocht naar het begrijpen van het heelal en onze plaats erin.

My own interest in this subject, and my passion for it, began rather accidentally.

We moeten echter verder in onze zoektocht naar groei en werkgelegenheid.

Progress is necessary, however, in order to rediscover growth and employment.

Het vormt de uiting van de zoektocht naar een begrotingsmethode die in beginsel verstandig is.

It aims to achieve budgetary rectitude, which in principle is healthy.

Tijdens die hele lange zoektocht zijn twee dingen mij opgevallen.

I have been struck by two things throughout this labourious process.

We mogen echter onze zoektocht naar een doeltreffender systeem voor begrotingscontrole niet opgeven.

However it would be a mistake if we give up looking for a more effective system of budgetary control.

Ik wil haar prijzen om haar niet-aflatende zoektocht naar de waarheid.

I want to pay tribute to her relentless pursuit of truth.

Wetenschap is de empirische zoektocht naar waarheid...

What is science but the empirical pursuit of the truth?

Veel mensen zijn gestorven in hun zoektocht naar een beter leven.

Many people died in their fight for a better life.

In het begin van de 20ste eeuw, was de zoektocht naar gemotoriseerd vliegen ongeveer de dotcom van het moment.

And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot com of the day.

Wij mogen echter nooit vergeten dat er in de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem twee partijen zijn.

However, we must never forget that it will take two sides to resolve this issue, not just one.

Ik kwam hierop tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe broek.

This hit me when I went to replace my jeans.

Dat is de les die we kunnen leren uit het mislukken van onze zoektocht naar een aanvaardbare gemeenschappelijke resolutie.

That is the lesson to be learnt from today's failure to find an acceptable common resolution.

In deze zoektocht naar een duurzame oplossing voor de crisis in Kosovo is Rusland een partner waar we zeker niet omheen kunnen.

Russia appears to be an essential partner in seeking this lasting solution to the crisis in Kosovo.

Je kan hulp zoeken bij deze vernieuwers. ~~~ Meer bepaald in de zoektocht naar technologische of wetenschappelijke oplossingen.

You can look to these innovators to help us especially with things that require technological or scientific solution.

Ik wil hier overigens benadrukken dat ik deze interinstitutionele zoektocht naar een compromis als erg constructief heb ervaren.

In this context I wish to stress that I found this interinstitutional way to find a compromise very constructive.

In de zoektocht naar een ruimtepak kwam ik uit bij een technologisch domein dat ik nooit had verwacht toen ik hieraan begon.

Trying to find a space suit to do this has led me to an area of technology that I never really expected when I set about doing this.

En er zullen ook altijd, terrecht, mensen zijn die hun leven besteden aan een zoektocht binnen een zeer vastomlijnd onderzoeksgebied.

And there will be and should be those who spend a lifetime pursuing a very highly defined area of inquiry.

Vluchtelingen worden gekrenkt, buitengesloten en moeten hun zoektocht naar een beter leven in Europa soms met hun leven bekopen.

Welcome to our Union: refugees are insulted and excluded and run the risk of losing their lives on the way to a better life in Europe.

Daarom wens ik commissaris Busquin dank te zeggen voor zijn grote inzet bij de niet gemakkelijke zoektocht naar een compromis.

That is why I want to thank Commissioner Busquin for his prolific efforts to achieve what is, without a doubt, a difficult compromise.

Mede dankzij deze ondertekening speelt de Unie nu een essentiële en onontbeerlijke rol in de zoektocht naar een oplossing voor de crisis.

The conclusion of this agreement helps to give the Union a vital and indispensable role in seeking an outcome to the crisis.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

zodra · zoekbewerking · zoeken · zoeker · zoekfunctie · zoeklicht · zoekmachine · zoekopdracht · zoekresultaat · zoekterm · zoektocht · zoel · zoelheid · Zoeloe · Zoeloeland · Zoeloes · Zoeloetaal · zoemen · zoemer · zoen · zoenen

In het Nederlands-Engels woordenboek zul je meer vertalingen vinden.