Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Nederlands-Engels vertaling voor "woensdag"

 

"woensdag" Engelse vertaling

Resultaten: 1-14 van 14

woensdag {zelfstandig naamwoord}

woensdag {de}

Wednesday {znw.}

Mijnheer Van Velzen, ik hoor hier dat de Raad woensdag wel degelijk aanwezig is.

Mr van Velzen, the Council is indeed in attendance on Wednesday, I am assured.

Daarnaast was er, tot die zwarte woensdag in oktober 2004, uzelf, mijnheer Barroso.

Until Black Wednesday in October 2004, there was also yourself, President Barroso.

Het speelt toch werkelijk geen rol of we het op woensdag of op donderdag bespreken.

Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.

-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb een verzoek in verband met de agenda van woensdag.

Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.

Anders gezegd, de topbijeenkomst van woensdag in Madrid is van uitzonderlijk belang.

Therefore, the summit in Madrid on Wednesday is of particular importance.

woensdag {de}

hump day {znw.} [straat.]
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "woensdag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Daarom verzoekt onze fractie om tijdens de vergadering van woensdag een debat over Irak in te lassen.

Our group has, consequently, called for a debate on Iraq to be held during this session.

--De notulen van woensdag 22 april 2004 zijn rondgedeeld.

   – The Minutes of the sitting of Thursday, 22 April 2004 have been distributed.

Met dat doel voor ogen hebben de twee subcommissies op woensdag 30 augustus 2006 hun werkzaamheden aangevat.

To this end, the two sub-committees began their work on 30 August 2006.

Ik weet dat onze agenda voor woensdag overvol is.

I know that our agenda for today's business is extremely overloaded.

De stemming over het verslag-Medina Ortega en de acht ontwerpresoluties zal woensdag om 12.00 uur plaatsvinden.

The vote on the Medina Ortega report and the eight motions for resolutions will take place tomorrow at 12 noon.

De stemming vindt woensdag om 12.00 uur plaats.

The vote will take place tomorrow at 12 noon.

De stemming vindt morgen, woensdag, te 12.00 uur plaats.

The vote will take place tomorrow at 12 noon.

De stemming vindt woensdag om 12.00 plaats.

The vote will take place on Tuesday at noon.

Ik heb maandag geprotesteerd tegen het voorstel om het vragenuur aan de Raad op de agenda voor vandaag, woensdag, te schrappen.

On Monday, I objected to the deletion of Question Time to the Council from today's agenda.

Mevrouw de Voorzitter, geachte collega´s, ik wil u erop wijzen dat in de notulen van de vergadering van gisteren, woensdag 21 juli, mijn naam bij de ARE-Fractie staat vermeld.

Madam President, ladies and gentlemen, in the Minutes of yesterday's sitting, 21 July, my name appears as a Member of the ARE Group.

De termijnen worden als volgt vastgesteld: de ontwerpresoluties moeten voor vanmiddag 16.00 uur worden ingediend, de gezamenlijke ontwerpresoluties en amendementen voor woensdag, 16.00 uur.

The deadlines would then be as follows: motions for resolutions would have to be tabled by 4 p. m. today, and joint motions and amendments by 4 p. m. tomorrow.

In de tweede plaats gaat mijn verslag niet over de architectuur van het buitenlands en veiligheidsbeleid - dat wordt overgelaten aan het verslag van de heer Tindemans, dat wij woensdag behandelen.

Secondly, my report does not deal with the foreign and security policy architecture - that is left to Mr Tindemans ' report, which we are discussing.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.