Search for the most beautiful word
spaceship
hosiery

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "wetenschappelijk"

 

"wetenschappelijk" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 350

wetenschappelijk {bijvoeglijk naamwoord}

Vanuit niet-wetenschappelijk oogpunt dan. ~~~ Uit oogpunt van liefde en mededogen.

Talking about it in the non-scientific term, in terms of love and compassion.

Ik herhaal dat deze bijeenkomst technisch-wetenschappelijk van aard zal zijn.

Let me repeat that the nature of this meeting will be technical-scientific.

De verzamelde gegevens zijn immers niet alleen bestemd voor wetenschappelijk gebruik.

Specifically, the data collected must not be intended for purely scientific use.

Daarom geef ik u gelijk: wij moeten een wetenschappelijk onderzoekscentrum oprichten.

That is why I agree with you that we should set up a scientific research centre.

Waar mogelijk moet ons optreden uitsluitend gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs.

Wherever possible, action should be based exclusively on scientific evidence.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Vergelijkbare vertalingen

Vergelijkbare vertalingen voor "wetenschappelijk" in het Engels

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "wetenschappelijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Wat heb je aan een wereld waar kennis en wetenschappelijk onderzoek stagneren?

If knowledge and research were not progressive, what would become of our nations?

Een groeiend aantal wetenschappelijke uitgevers stappen nu mee in dit model.

And actually, a growing number of science publishers are adopting this model.

Het is een feit dat de wetenschappelijke en de sociale kloof groter worden.

It is a fact that intellectual and social barriers are becoming ever more rigid.

Zowel architectuur als techniek en bouwkunde zijn wetenschappelijke disciplines.

Architecture, engineering, the structure of buildings, are all in the realm of science.

Dit betekent zeker niet dat de wetenschappelijke deskundigheid eronder zal lijden.

This will not automatically mean that competence and skills will dwindle.

Het Europees milieubeleid ontbreekt het aan een wetenschappelijk gefundeerd actiekader.

What European environmental policy needs is a scientifically-based framework for action.

Ook proefdieren in het wetenschappelijk onderzoek hebben echter bescherming nodig.

However, there is also the protection of laboratory animals in research.

We poogden de beleidskwesties aan te pakken tegelijk met de wetenschappelijke voortgang.

So with that, I would like to open it first to the floor for questions.

Dit zou een groots wetenschappelijk project moeten zijn zoals het menselijk genoomproject.

This should be a big science project equivalent to the Human Genome Project.

Want wetenschappelijke data gaan grotendeels hooguit terug tot aan de Tweede Wereldoorlog.

Because science data really goes back to, at best, World War II, for the most part.

Welnu, hoe dienen wij het wetenschappelijk onderzoek in Europa dan te organiseren?

Mr President, what is this subsidiarity that is talked about so much in the European Union?

We hebben dus een wetenschappelijke basis nodig voor onze beslissingen.

That is why we need a scientifically correct basis for our decisions.

Wat is de plaats van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de Europese onderzoeksruimte?

What is the position of socio-economic research in the European research area?

Dit is echter niet het tijdstip om een wetenschappelijke discussie daarover op te hangen.

But I do not think this is the time to go further into such matters.

Ik vrees dat dit voorstel wetenschappelijk onvoldoende is gefundeerd.

I am concerned that the science behind this proposal is incomplete.

Dat is onder meer belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek te steunen.

Doing so is important, among other things, for supporting research.

Deze vormen zijn volledig gebaseerd op weergegevens of wetenschappelijke gegevens.

These forms are completely made up of weather data or science data.

Het ontdekken van deze dingen is zeker een aangename prikkel om wetenschappelijk werk te doen.

Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.

Daarbij kan men denken aan techniek, handel, samenwerking op wetenschappelijk gebied enzovoort.

These include technology, trade, cooperation in the field of research etc.

Op dit gebied is voldoende wetenschappelijke informatie voorhanden.

It is an area which has been fully explained in terms of science.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

In het Engels-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.