Tijd over?

Probeer Galgje

Nederlands-Engels vertaling voor "werkgever"

 

"werkgever" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 51

werkgever {zelfstandig naamwoord}

werkgever {de}

employer {znw.}

De mobiele telefoonindustrie is een belangrijke werkgever en een speerpunt van innovatie.

The mobile phone industry is a major employer representing the cutting edge of innovation.

Als iemand vrijwilligerswerk wil, dan moet de werkgever hem dat geven.

If someone wants a voluntary job, an employer must provide him with one.

Zijn verzoeken om zijn vrouw, werkgever en advocaat te mogen bellen werden alle afgewezen.

His requests for permission to telephone his wife, employer and lawyer were all refused.

Ook bepaalt dit amendement dat deze vertegenwoordigers onafhankelijk zijn van de werkgever.

It also states that such representatives should be independent of the employer.

De telecomsector is een grote werkgever en heeft veel te verliezen.

The telecommunication sector is a big employer and has much to lose.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "werkgever" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Het midden- en kleinbedrijf is onze grootste werkgever en de motor op weg naar Lissabon.

They create most of our new jobs and are our driving force as we journey towards Lisbon.

Werkgevers in Nederland met zo'n statuut in Nederland zouden in de gevangenis terecht komen.

Dutch bosses employing a staff policy like this would find themselves in jail.

De vakbonden, de werkgevers en de civil society hebben gezamenlijk de procedure ondersteund.

The programme was backed across the board by trade unions, management and civil society.

Misschien kan je me gelijk bij jullie slechte werkgever brengen.

Now then, perhaps you could direct me to your evil paymaster.

De spoorweggebruikers moeten niet dezelfde behandeling krijgen als de werkgevers in het wegvervoer.

We cannot consider rail users and road users on the same level either.

We kunnen dus vraagtekens zetten bij werkvergunningen die aan een bepaalde baan en werkgever zijn gekoppeld.

This calls into question work permits attached to a particular job and company.

De heer Castagnetti brengt ook de deelname van werkgevers- en werknemersorganisaties aan het proces naar voren.

Mr Castagnetti also outlines a process for linking this with the work of the labour market organizations.

Deze erkenning van de gemeenschappelijke waarde van beroepskwalificaties is nodig voor werkgevers én werknemers.

Businesses and employees both need the shared value of professional qualifications to be recognised.

Vergeet u niet dat de voedingssector in zijn geheel de grootste werkgever is in de Europese Unie!

It should not be forgotten that, viewed as a whole, the food sector is the biggest workplace in the European Union.

Hierbij hoort bijvoorbeeld een buitengewoon belangrijk thema als de sociale dialoog tussen werkgevers en werknemers.

These include the key issue of dialogue between management and labour, for example.

In West-Europa zien wij bij de werkgevers en de politie nog steeds vooroordelen en neiging tot ongelijke behandeling.

Anyone belonging to a different group can be seen as an unwanted competitor on the job or housing market.

Dat Verdrag bevatte echter een bijzonder belangrijk element, en dat was het Adviescomité voor werknemers en werkgevers.

But that Treaty featured one very important aspect and that was the consultative committee of workers and management.

In bijeenkomsten met vakbonden en werkgevers moeten de bedrijven bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden.

In discussions with trade unions and business, it is clear that companies need to be made aware of their responsibilities.

Hij kwam naar Wenen om wat van zijn muziek te spelen...... in het paleis van zijn werkgever, de aartsbisschop van Salzburg.

He came to Vienna to play some of his music...... at the residence of the Prince Archbishop of Salzburg.

Participatie van werknemers heeft namelijk een absoluut innovatief karakter aan werkgevers- en werknemerszijde.

The reason is that employee participation has an absolutely innovative character, both on the company and the employee side.

Dat is niet alleen gedaan door slavenhouders en koloniale militairen, maar ook door werkgevers en politiek verantwoordelijken.

They can treat those who are dependent on them unequally by rewarding or punishing them for features which are out of their control.

De sector is een belangrijke werkgever.

The industry is a big one.

Het zijn de subsidies, belastingverlichtingen en allerlei steunmaatregelen aan de werkgevers die overal voor lege staatskassen zorgen.

It is the subsidies, tax relief and various forms of aid granted to big business which empty state coffers everywhere.

Om de indruk weg te nemen dat het verslag gewoon de spreekbuis van de werkgevers is, zijn er in zekere zin sociale clausules in opgenomen.

It calls for 'wage stability ' and exhorts the unions to adopt 'reasonable attitudes ' in wage negotiations.

We hopen dat deze richtlijn zal leiden tot een nieuwe saamhorigheid tussen werknemers en werkgevers en dat de dialoog zal worden bevorderd.

We hope this directive will develop into a new partnership between workers and management and strengthen dialogue.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.