Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "vrouwenhandel" ontbreekt.

Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Nederlands-Engels vertaling voor "vrouwenhandel"

Vertaling

"vrouwenhandel" Engelse vertaling

Laat ons weten dat deze vertaling ontbreekt. We doen ons best om er binnen 24 uur een toe te voegen.
Als alternatief kun je je vraag stellen op het forum.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "vrouwenhandel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Europol en het STOP-programma zijn instrumenten om de vrouwenhandel te bestrijden.

Europol and the STOP programme are instruments for combating trade in women.

In juni 1996 heb ik de Europese Conferentie over vrouwenhandel in Wenen georganiseerd.

In June 1996 I organised the European Conference in Vienna on trafficking in women.

Met vrouwenhandel wordt inmiddels meer geld verdient dan met drugshandel.

More money is now made from trafficking in women than from drug trafficking.

Een ernstig probleem dat geen bijzondere aandacht krijgt, is de vrouwenhandel.

Trafficking in women is a serious problem which does not get a great deal of attention.

Vrouwenhandel is in toenemende mate verbonden met internationale criminele organisaties.

Trafficking in women is increasingly linked with international criminal organisations.

Ik hoef alleen maar te denken aan mensenhandel, vrouwenhandel, een specifieke vorm daarvan.

One need only think of trafficking in human beings, and in women, a specific form of this.

Wanneer we het over vrouwenhandel en slavernij hebben, is dit onderscheid nogal vreemd.

That is very strange, especially when we are talking about slavery and trafficking in women.

Tien van deze projecten gaan over het bestrijden van vrouwenhandel.

Ten of these projects concern the fight against trafficking in women.

We hebben een groot aantal voorstellen gedaan ter bestrijding van vrouwenhandel.

We have tabled many proposals as to how the battle against trafficking in women may be waged.

Het eerste gaat over de automatische vluchtelingenstatus voor slachtoffers van vrouwenhandel.

The first concerns automatic refugee status for victims of trafficking in women.

Vrouwenhandel is blijkbaar een lucratieve activiteit voor de internationale misdaad.

Trafficking in women has clearly become a lucrative business for international organized crime.

Willen we vrouwenhandel echt voorkomen, dan zullen we toe moeten naar een andere benadering.

In the rapporteur's report, it appears that the measures taken so far have been to little avail.

Tot slot, de discussie over vrouwenhandel en mensenhandel is belangrijk en urgent.

Finally, the discussion on trafficking in women and people is important and a matter of urgency.

Mijnheer de Voorzitter, vrouwenhandel is niet alleen een zaak van vrouwen.

Mr President, trafficking in women is not just a women's issue.

Daaronder vallen dus ook vrouwenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen.

Its scope, as you know, is to prevent and combat all forms of violence against women and children.

Vrouwenhandel is een misdaad en een moderne vorm van slavernij.

Trafficking in women is a crime and a modern form of slavery.

De vrouwenhandel, een van de laatste vormen van slavernij, gaat ons enorm aan het hart.

We are profoundly affected by the tragedy of trafficking in women which is a modern form of slavery.

Vrouwenhandel is eveneens een spectaculair groeiende business.

Likewise, business is booming in the brutal trade in women.

Vrouwenhandel is een onderdeel van de internationale misdaad en mensenhandel.

It also falls within the wider global context of international crime and trafficking in human beings.

Bij vrouwenhandel gaat het om seksuele uitbuiting, een echt afschuwelijk verschijnsel.

Trafficking in women involves terrible sexual exploitation.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voordragen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: omhulsel, de dato, jeneverbes, vervaldag, hoe het ook zij

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.