Stageplekken in het buitenland voor Nederlandse moedertaalsprekers

Nederlands-Engels vertaling voor "vrouwenhandel"

 

"vrouwenhandel" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 83

vrouwenhandel {zelfstandig naamwoord}

In juni 1996 heb ik de Europese Conferentie over vrouwenhandel in Wenen georganiseerd.

In June 1996 I organised the European Conference in Vienna on trafficking in women.

Met vrouwenhandel wordt inmiddels meer geld verdient dan met drugshandel.

More money is now made from trafficking in women than from drug trafficking.

Een ernstig probleem dat geen bijzondere aandacht krijgt, is de vrouwenhandel.

Trafficking in women is a serious problem which does not get a great deal of attention.

Vrouwenhandel is in toenemende mate verbonden met internationale criminele organisaties.

Trafficking in women is increasingly linked with international criminal organisations.

Wanneer we het over vrouwenhandel en slavernij hebben, is dit onderscheid nogal vreemd.

That is very strange, especially when we are talking about slavery and trafficking in women.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "vrouwenhandel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Europol en het STOP-programma zijn instrumenten om de vrouwenhandel te bestrijden.

Europol and the STOP programme are instruments for combating trade in women.

Ik hoef alleen maar te denken aan mensenhandel, vrouwenhandel, een specifieke vorm daarvan.

One need only think of trafficking in human beings, and in women, a specific form of this.

Willen we vrouwenhandel echt voorkomen, dan zullen we toe moeten naar een andere benadering.

In the rapporteur's report, it appears that the measures taken so far have been to little avail.

Daaronder vallen dus ook vrouwenhandel en de seksuele uitbuiting van vrouwen.

Its scope, as you know, is to prevent and combat all forms of violence against women and children.

Vrouwenhandel is eveneens een spectaculair groeiende business.

Likewise, business is booming in the brutal trade in women.

Vrouwenhandel is een onderdeel van de internationale misdaad en mensenhandel.

It also falls within the wider global context of international crime and trafficking in human beings.

Ik zou zeggen dat bovenaan de agenda de vrouwenhandel staat.

I would say, on the top of the agenda is sex trafficking.

Laten we niet vergeten dat de vrouwenhandel door armoede veroorzaakt wordt.

We should not forget that trafficking has economic roots.

Sport hoort niet samen met vrouwenhandel en prostitutie.

Sport, prostitution and the trafficking of women do not go together.

Dat vormt de start van een gemeenschappelijk project van de VS en de EU op het gebied van vrouwenhandel.

That is the start of a joint project between the USA and the EU on the trafficking of women.

Toch is dit nog maar het topje van de ijsberg van de mondiale kinder- en vrouwenhandel.

Nonetheless, where the worldwide trade in women and children is concerned, it is but the tip of the iceberg.

Vrouwenhandel is verbonden met illegale immigratie.

The trafficking of women is linked to illegal immigration.

We zijn het eens met de maatregelen die zijn voorgesteld voor de bestrijding van drugs, misdaad en vrouwenhandel.

We agree with the measures proposed to combat drug abuse, delinquency and the white slave trade.

We hebben bovendien gediscussieerd en gestemd over het verslag van mevrouw Sörensen over vrouwenhandel.

Such an approach ensures that the people concerned have a better understanding of these broad international texts.

Dat lijkt in het geval van vrouwenhandel een onmogelijke opdracht.

Mr President, prevention is better than cure.

Wij stemmen vandaag voor het uitstekende verslag-Waddington over de vrouwenhandel met het oog op seksuele exploitatie.

We have today voted in favour of Waddington's outstanding report on the trade in women.

Velen van hen zijn hun werk kwijtgeraakt, met als gevolg geweld tegen vrouwen, seksediscriminatie en vrouwenhandel.

Many of them have lost their jobs and, with this, comes violence against women, sex discrimination and the trade in women.

Ook zullen wij tijdens ons voorzitterschap aandacht besteden aan zaken als vrouwenhandel en geweld tegen vrouwen.

Similarly, during our Presidency we will focus attention on such issues as the trafficking of, and violence against, women.

We moeten niet handelen in strijd met de Duitse wetgeving, maar een eind maken aan deze openlijk georganiseerde vrouwenhandel.

It is not a matter of going against German laws, but of putting an end to this openly organised trafficking of women.

Zo verwijs ik naar het succes van de Europese Conferentie over vrouwenhandel, die op initiatief van mevrouw Gradin plaatsvond.

Thus, I will cite the success of the European conference on the traffic in women, organised on the initiative of Mrs Gradin.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.