Samenvatting

vluchtigheid {zelfstandig naamwoord}
volatility · transience

vluchtig {bijvoeglijk naamwoord}
volatile · superficial · ephemeral · cursory · ethereal

vluchtig {bijwoord}
shallowly

alle details

Professionele vertalers één klik verwijderd

Nederlands-Engels vertaling voor "vluchtigheid"

 

"vluchtigheid" Engelse vertaling

Resultaten: 1-9 van 9

vluchtigheid {zelfstandig naamwoord}

vluchtigheid {de} [schei.]

volatility {znw.} [schei.]

In landen met hete zomers neemt de vluchtigheid toe, zodat een hogere dampspanning moet worden toegestaan.

In countries with warm summers, volatility increases and therefore vapour pressure will have to be increased.

Tot slot betreuren wij het dat de noodzaak niet is onderkend om de maxima voor de vluchtigheid van mengsels van bio-ethanol met benzine te wijzigen.

Lastly, we condemn the fact that the need to change the volatility limit of ethanol-petrol blends has not been recognised.

De fiscaliteit moet gebruikt worden om de vluchtigheid van de geldmarkten en het pensioen te bestrijden door belasting te heffen op financiële producten en winsten.

Taxation should combat the volatility of the financial markets and government stocks by taxing financial products and revenues.

vluchtigheid {de} (ook: tijdelijkheid, vergankelijkheid)

transience {znw.}

vluchtig {bijvoeglijk naamwoord}

vluchtig {bn.} (ook: wispelturig, veranderlijk)

volatile {bn.}

Omdat cadmium een vluchtig metaal is, komt het bij afvalverbranding onherroepelijk in de lucht terecht.

Since cadmium is a volatile metal, it will, in the case of waste incineration, inevitably end up in the atmosphere.

Vluchtig als het financiële kapitaal nu eenmaal is, bestaat er uiteraard een groot risico dat men zijn handel verplaatst naar gebieden waar deze regels niet bestaan.

Capital is a volatile thing and there will always be a strong tendency to move business to parts of the world where there are no rules on reserves.

Ze communiceren met planten en andere soorten, en ze communiceren met dieren door de productie van chemische vluchtige stoffen, bijvoorbeeld gedurende de bestuiving.

They communicate with plants of other species and they communicate with animals by producing chemical volatiles, for example, during the pollination.

Reeds de oude Chinezen en de Grieken, Hippocrates, publiceerden en documenteerden dat TBC kan worden gediagnosticeerd gebaseerd op de geur van vluchtige stoffen uitgewasemd door patiënten.

Already the old Chinese and the Greek, Hippocrates, have actually published, documented, that T.B. can be diagnosed based on the volatiles exuding from patients.

vluchtig {bn.} (ook: oppervlakkig, ondiep, licht)

vluchtig {bn.} (ook: kortstondig)

ephemeral {bn.}

vluchtig {bn.}

cursory {bn.}

vluchtig {bn.} (ook: ongrijpbaar, hemels, etherisch)

ethereal {bn.}

vluchtig {bijwoord}

vluchtig {bw.} (ook: oppervlakkig)

shallowly {bw.}
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "vluchtigheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Voor mij is het een gevoel van vluchtigheid van het huidige moment, en dat wilde ik uitdrukken.

For me, it's kind of a feeling about the fleetingness of the present moment, and I wanted to express that.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Bovendien biedt bab.la het Engels-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.