Nederlands-Engels vertaling voor "vluchtigheid"

NL vluchtigheid Engels vertaling

vluchtig {bn.}
vluchtig {bw.}

NL vluchtigheid
play_circle_outline
{de}

  1. scheikunde
  2. ander

1. scheikunde

vluchtigheid
In landen met hete zomers neemt de vluchtigheid toe, zodat een hogere dampspanning moet worden toegestaan.
In countries with warm summers, volatility increases and therefore vapour pressure will have to be increased.
Tot slot betreuren wij het dat de noodzaak niet is onderkend om de maxima voor de vluchtigheid van mengsels van bio-ethanol met benzine te wijzigen.
Lastly, we condemn the fact that the need to change the volatility limit of ethanol-petrol blends has not been recognised.
De fiscaliteit moet gebruikt worden om de vluchtigheid van de geldmarkten en het pensioen te bestrijden door belasting te heffen op financiële producten en winsten.
Taxation should combat the volatility of the financial markets and government stocks by taxing financial products and revenues.

2. ander

vluchtigheid (ook: tijdelijkheid, vergankelijkheid)

Voorbeeldzinnen voor "vluchtigheid" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVoor mij is het een gevoel van vluchtigheid van het huidige moment, en dat wilde ik uitdrukken.
For me, it's kind of a feeling about the fleetingness of the present moment, and I wanted to express that.