Samenvatting

Ons team is geïnformeerd dat de vertaling voor "verkeert" ontbreekt.

Productieve luiheid?

Speel Memorize!

Nederlands-Engels vertaling voor "verkeert"

Vertaling

"verkeert" Engelse vertaling

 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "verkeert" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

In de gevallen dat dit niet lukt, verkeert de consument in een nadelige positie.

But, where they go beyond that, it is the consumer who is most disadvantaged.

(Gelach) Ze zullen er natuurlijk nooit zijn zolang het in deze conditie verkeert.

(Laughter) Of course, they'll never be there, as long as this is in that condition.

U heeft ook iets heel belangrijks gezegd: dat Europa niet in een crisis verkeert.

You have also said something very important: that Europe is not in crisis.

Soedan verkeert eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid in staat van oorlog.

In practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.

Montenegro verkeert dus in dezelfde positie als alle andere landen in die regio.

It is therefore in the same position as all the countries of that region.

Mijnheer de Voorzitter, de koffiemarkt verkeert op dit moment in een ernstige crisis.

Mr President, the coffee market is currently undergoing a serious crisis.

Het besluitvormingsproces verkeert echter nog in een heel pril stadium.

However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.

De Europese Unie kan niet alles maar verkeert wel in een unieke machtspositie.

The European Union cannot do everything, but we are uniquely powerful.

Want wie van ons weet vandaag welke sector er morgen in crisis verkeert?

Which of us knows today what will be the crisis sectors of the future?

Er is vandaag veel over crisis gesproken, over de crisis waarin de Europese Unie verkeert.

I believe there has been much talk of crisis today, of a European Union in crisis.

Haïti verkeert in een vicieuze cirkel, die alle hoop en idealen van Haïti de bodem inslaat.

A vicious circle has dashed the hopes and extinguished the symbol represented by Haiti.

Ons Europa, het Europa dat wij hebben gewild en opgebouwd, verkeert in een crisis.

Our Europe is in crisis, the Europe that we wanted and that we built.

Er is vandaag vaak gezegd dat Europa in een crisis verkeert, maar dat is niet helemaal waar.

Many people have spoken here today about Europe’ s crisis, but this is not quite right.

Ierland verkeert in de optimale omstandigheden om een dergelijk perspectief te concretiseren.

Ireland would be in an excellent position to put such a perspective into practice.

Wanneer Europa in crisis verkeert, worden altijd de Europese waarden in herinnering gebracht.

When Europe experiences a crisis, it always talks about its values.

Dat het vredesproces in een crisis verkeert is boven iedere twijfel verheven.

As for the peace process, there is no denying that it is in crisis.

De recente dramatische berichten bevestigen de ellendige situatie waarin de bevolking verkeert.

Recent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.

De wereld verkeert nog steeds in een shocktoestand door de aanslagen in New York en Washington.

The world is still in shock from the attacks on New York and Washington.

Dit systeem houdt in dat de vluchteling in de praktijk altijd in een zwakkere positie verkeert.

It is a system which means that in practice the refugee is always at a disadvantage.

Ook moeten we niet vergeten dat zij niet de enige vrouw is die in deze omstandigheden verkeert.

We must also remember that she is not the only woman in these circumstances.
 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.