Ontmoet bab.la's mascotte Joppe op Facebook

Nederlands-Engels vertaling voor "verbleken"

 

"verbleken" Engelse vertaling

Resultaten: 1-21 van 21

verbleken {werkwoord}

verbleken [verbleekte|verbleekt] {ww.} (ook: tanen, bleek worden, vervagen, verschieten)

verbleken [verbleekte|verbleekt] {ww.} (ook: omheinen)

Zijn naam begint met de letter B. Dat is een misdadigerstype waarbij de kleine visjes buiten de Unie verbleken.

There is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.

Ik kan u zeggen dat de angstvisioenen van George Orwell over een bij deze werkelijkheid verbleken.

I am able to say that George Orwell’ s nightmare visions of Big Brother pale in comparison with this state of affairs.

De positieve elementen - het GALILEO-project, de Europese ziekenfondskaart, en nog een paar - verbleken bij hetgeen ik hiervoor, althans voor ons, heb geprobeerd aan te geven.

The positive aspects: the Galileo project, the health insurance card, and some other things, pale into insignificance against these reasons that I have tried to outline, at least for us.

-- Mijnheer de Voorzitter, hoe belangrijk dit debat ook is, het verbleekt naast de afschuwelijke terroristische aanslagen van vandaag in de hoofdstad van mijn land.

Mr President, important as this debate is, it pales into insignificance when compared with the atrocious terrorist attacks in my capital city today.

De steun in het kader van het TACIS-programma verbleekt naast de financiële steun van de internationale instellingen zoals het IMF, dat Rusland een lening van 10, 9 miljard pond heeft toegestaan.

The support provided by the TACIS programme pales beside the financial support provided by international institutions like the IMF which supplied Russia with a£10.9bn standby loan.

Wat we hebben gezien is dat, in dit specifieke gebied, gedurende het El Niño jaar, '97, '98, het water te warm was gedurende een te lange tijd, en vele koralen verbleekten en vele stierven.

Well, what we have seen is that in this particular area during El Nino, year '97, '98, the water was too warm for too long, and many corals bleached and many died.
Mis je een bepaalde vertaling hier? Laat het ons weten of stel ons jouw eigen vertaling voor.
 

Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "verbleken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees meer hier.

Maar nog een ander effect van de klimaatswijziging - Dit is het verbleken van het koraal.

The other kinds of effects of climate change -- this is coral bleaching.

Zijn naam begint met de letter B. Dat is een misdadigerstype waarbij de kleine visjes buiten de Unie verbleken.

There is of course a type of criminal beside whom the small fry we have outside the EU pale into insignificance.

Ik kan u zeggen dat de angstvisioenen van George Orwell over een bij deze werkelijkheid verbleken.

I am able to say that George Orwell’ s nightmare visions of Big Brother pale in comparison with this state of affairs.

"We hebben lasers, we kunnen het verbleken."

"We have lasers; we can whiten it out."

Ik hoop dat de emoties een beetje bekoelen en de rood aangelopen gezichten verbleken, zodat we kunnen overgaan tot de stemming.

I hope that emotions will stop running quite so high, that there will be no more red faces and that we can now move to the vote.

Deze stem is intussen echter fel verbleekt, want xenofobie behoort tot het beleid van de huidige Deense regering.

What now takes the edge right off the Danish 'no ' is the unfortunate fact that xenophobia has in the meantime become the policy of the Danish Government.

Er zijn echter veel meer landen die kampen met een permanente crisis op het vlak van menselijke behoeften die in omvang zelfs de tsunamicrisis doet verbleken.

However many other poor countries are faced with a crisis of human need that is continuous and dwarfs the scale even of the tsunami.

Ik hoop dat Amsterdam een succes zal worden en dat het in het hart en in de geest van de Europeanen de plaats in mag nemen van het verbleekte beeld van Maastricht.

I just hope that Amsterdam will succeed and replace in Europeans ' hearts and minds the tarnished image of Maastricht.

-- Mijnheer de Voorzitter, hoe belangrijk dit debat ook is, het verbleekt naast de afschuwelijke terroristische aanslagen van vandaag in de hoofdstad van mijn land.

Mr President, important as this debate is, it pales into insignificance when compared with the atrocious terrorist attacks in my capital city today.

Het interessante en akelige daarbij is dat dit alles verpakt is in mooie frasen, die wijlen propagandaminister Goebbels zouden doen verbleken van afgunst.

And what is interesting and sinister is that it is wrapped up in phraseology which would have made the late propaganda Minister, Joseph Goebbels, turn green with envy.

Dit zijn zeker drastische maatregelen, maar zij verbleken nog in vergelijking met het totale visverbod dat de wetenschappelijke adviseurs van ISIS hebben aanbevolen bij de Commissie.

These are drastic measures but far short of the all-out moratorium recommended to the Commission by its scientific advisors on fish stocks, ISIS.

De behandeling daarvan in de Raad deed echter meer denken aan een farce die volgens het Duitse tijdschrift Die Welt alle soap opera's deed verbleken.

The way the matter was dealt with by the Council, however, was more reminiscent of a farce, which, according to the German newspaper Die Welt, put even all the soap operas in the shade.

De positieve elementen - het GALILEO-project, de Europese ziekenfondskaart, en nog een paar - verbleken bij hetgeen ik hiervoor, althans voor ons, heb geprobeerd aan te geven.

The positive aspects: the Galileo project, the health insurance card, and some other things, pale into insignificance against these reasons that I have tried to outline, at least for us.

Wat we hebben gezien is dat, in dit specifieke gebied, gedurende het El Niño jaar, '97, '98, het water te warm was gedurende een te lange tijd, en vele koralen verbleekten en vele stierven.

Well, what we have seen is that in this particular area during El Nino, year '97, '98, the water was too warm for too long, and many corals bleached and many died.

De steun in het kader van het TACIS-programma verbleekt naast de financiële steun van de internationale instellingen zoals het IMF, dat Rusland een lening van 10, 9 miljard pond heeft toegestaan.

The support provided by the TACIS programme pales beside the financial support provided by international institutions like the IMF which supplied Russia with a£10.9bn standby loan.
 

Forumresultaten

"verbleken" vertaling - forumresultaten

 

Nieuwe vertaling Nederlands-Engels voorstellen

Je kunt je eigen vertaling aan het woordenboek toevoegen door de onderstaande Nederlandse en Engelse invulvelden te gebruiken. Je kunt ook extra informatie zoals straattaal, regio, grammatica en vakgebied toevoegen.

NederlandsNederlands

Nieuwste woordsuggesties van gebruikers: buitenmodel (uniform), buitenmodel, bosuien, verantwoorden, leeslijst

Vergelijkbare woorden

Meer vertalingen in het bab.la Nederlands-Engels woordenboek.